ศูนย์บริหารข้อมูล COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ รอบใหม่

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI
611 (ราย)

ผู้ป่วยยืนยัน        : 1 (ราย)

รอผลตรวจยืนยัน : 1 (ราย)

ไม่พบเชื้อ           : 609 (ราย)

เฝ้าระวังประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)
11688 (ราย)

เฝ้าระวังครบ 14 วัน  : 10479 (ราย)

กำลังติดตาม           : 1209 (ราย)

---------------

เฝ้าระวังประชาชนผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
13 (ราย)

เฝ้าระวังครบ 14 วัน  : 13 (ราย)

กำลังติดตาม           : 0 (ราย)

---------------

การคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว
649 (ราย)

ผู้ป่วยยืนยัน        : 0 (ราย)

รอผลตรวจยืนยัน : 0 (ราย)

ไม่พบเชื้อ           : 649 (ราย)

ติดตามแยกรายอำเภอ
ยอดสะสม
สถานะการเฝ้าระวังรายวัน